Fyr­ir­vari – Disclai­mer

Fyrirvari um tölvupóstsamskipti

Fyrirvari þessi er órjúfanlegur hluti af tölvupósti sem þér hefur borist frá Zix ehf. Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á og hann gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Zix ehf. Ef sending þessi hefur ranglega borist þér vinsamlegast gætið fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni hans né skrá það hjá þér, tilkynnið sendanda samstundis og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Brot gegn þessu varða bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr. áðurnefndra laga.

E-mail Disclaimer

This disclaimer is an integral part of the email you just received from Zix ehf. The content of this email, including any attachment, is intended only for the specified recipients. This message may contain confidential and/or private material. The content of the message is the individual sender’s responsibility, if it is not related to the operation of Zix ehf. If you receive this message by mistake, please keep the information confidential, do not read or register its content, please notify the sender and delete the message and any attachments without retaining a copy, in accordance with Act No. 81/2003 on Electronic communications.

Scroll to Top